Kviz-knjige na aplikacijama na srpskom tržištu

Kviz-knjige na aplikacijama na srpskom tržištu

Izdavačka kuća Enco Book i IT kompanija New Look Entertainment predstavili su danas mobilne aplikacije

dečijih knjiga putem kojih će mališani kroz kviz pitanja moći da uče o bezbednosti u saobraćaju, usvajaju

zdrave životne navike i upoznaju lepote Srbije.

BEOGRAD – Izdavačka kuća Enco Book i IT kompanija New Look Entertainment predstavili su danas

mobilne aplikacije dečijih knjiga putem kojih će mališani kroz kviz pitanja moći da uče o bezbednosti u

saobraćaju, usvajaju zdrave životne navike i upoznaju lepote Srbije.

Aplikacije dečijih knjiga „Bezbedno do škole“, „Živi zdravo, čuvaj svoje telo“ I „Putovanje Srbijom sa

Maksom“ namenjene su deci od 7 do 13 godina I urađene na srpskom i engleskom jeziku, a namenjene

su srpskom i svetskom tržištu.

Predstavljajući aplikacije, direktorka Enco Book-a Maja Enis rekla je da ta digitalna izdanja predstavljaju

sadržaj „između udžbenika i video igrice“ i da će omogućiti deci učenje kroz igru.

Ona je navela da je svaka od ovih interaktivnih kviz-knjiga koncipirana po sistemu jednog pitanja i tri

odgovora i da deca izborom tačnih odnosno netačnih odgovora saznaju važne i zanimljive podatke.

Direktor New Look Entertainment-a Ivan Košutić izjavio je da su pored klasičnih knjiga koje ta firma izdaje

preko portala digitalneknjige.com ovo prve interaktivne knjige koje se mogu preuzeti sa App Store i

Google Play Store i to samo jednim klikom.

Košutić je kazao da aplikacije spadaju među retke digitalizovane dečije knjige u Srbiji, posebno naglasivši

važnost aktivnog uključivanja dece u sticanje znanja o svetu oko sebe.

Lekarka klinike Belmedic Ivana Petrović, koja je učestvovala u izradi aplikacije „Živi udravo, čuvaj svoje

telo“, rekla je da su knjige odličan iskorak jer deca mnogo lakše od odraslih usvajaju informacije i stiču

zdrave navike.

Projekat digitalizacije omogućila je Evropska banka za obnovu i razvoj, a u izradi su učestvovali stručnjaci

iz oblasti saobraćaja, pedagozi, istoričari, lekari, navode iz NLE.

Foto Tanjug,O.Toskić,ilustracija

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=199644